Go to main content of this page.

Welkom

De naam Vesta stamt uit de Romeinse mythologie. Vesta werd geëerd als Romes Eerste Moeder. Zij werd aanvankelijk afgebeeld met een vlam, en haar naam werd gebruikt als synoniem van vuur. In feite is Vesta het haardvuur zelf. Vesta werd, in een ronde tempel als symbool van de huiselijke haard, vereerd als de godin van het huiselijke welzijn en zag uit dien hoofde dan ook toe op het (voor)bereiden van de maaltijden. In deze tempel moesten de Vestaalse maagden een eeuwig vuur brandend houden. Dit vuur mocht nooit doven, want dat zou catastrofale gevolgen hebben. Aldus geeft Vesta dan ook een bijna ‘goddelijke’ garantie voor het welslagen van onze kookkunsten.

Aan het begin van elke kookles worden de -veelal 4- recepten van de kok gezamenlijk doorgenomen, natuurlijk met een glas wijn erbij, en worden de groepjes gevormd die elk afzonderlijk gerecht gaan bereiden. Het werken in een groepje maakt het ook mogelijk om bij de anderen te kijken hoe zij hun gerecht bereiden. Natuurlijk worden, waar nodig, hand- en spandiensten verricht. De hele avond staat onder de bezielende supervisie van onze kok. Het glas wijn tijdens het koken ontbreekt natuurlijk evenmin. De opgediende gerechten gaan altijd vergezeld van een goed gekozen wijn. De juiste wijn – spijs combinatie zorgt, zoals dat zo mooi heet, voor een perfect huwelijk. De aanwezige keukenhulp verzacht het opruimen en afwassen zodat meer dan voldoende tijd overblijft voor ‘social talk’. Gezelligheid en plezier in het koken, daar gaat het bij ons om!

Kookclub Vesta streeft naar een constant aantal van 17 leden die allen, als Bourgondische gezelligheidsmensen, serieus deelnemen aan de kookavonden en zich telkens voor de periode van een jaar committeren. Mocht na afloop van het kookseizoen (kalenderjaar) een lid zijn lidmaatschap willen beëindigen, dan is er een plek voor een nieuw lid.

De leden van Kookclub Vesta wensen u veel plezier bij uw verdere bezoek aan onze site.